Мълниезащита и заземителни уредби! Мълниеприемници с изпреварващо действие!

(+359) 0889-203-305, 0899-155-744, e-mail: office@dikom-varna.com

 • ДИКОМ ООД ПРОЕКТИРА И ИЗГРАЖДА МЪЛНИЕЗАЩИТНИ УРЕДБИ

  На бизнес сгради, жилищни сгради, еднофамилни къщи, хотели, заведения, промишлени и индустриални обекти

МЪЛНИЕЗАЩИТА С МЪЛНИЕПРИЕМНИЦИ С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ ПО ПРОЕКТ

Мълниезащитата e комплект от технологични мероприятия и средства  за предпазване на сгради, съоръжения, открити пространства, а също така безопасността на хора и домашни животни от директни попадения или вторичните въздействия на мълнии. Мълниезащитната уредба е устроена да прихваща тези попадения и безопасно да отвежда високото напрежение към земята. Мълниезащита е необходимо да има вяка сграда, съоръжение и открити пространства където има хора, да бъде проектирана правилно и изградена надеждно съгласно действащите нормативни уредби.

Видове мълниезащита

Конвенционална мълниезащита

 

Този тип мълниезащита е най-разпространения и познат метод. Използват се пасивни елементи и системи (мълниеприемни пръти, въжета и комбинация от тях на принципа на Франклиновия прът и Фарадеев кафез), които конструктивно се прикрепят към най-високите части на сградата.

Методи за проектиране на мълниезащитни инсталации от конвенционалния тип мълниезащита са:

    Метод на мълниезащитна мрежа - За обекти с плоски покриви
    Метод на мълниезащитна сфера - За обекти със сложна структура и конфигурация
    Метод на защитен ъгъл - За малки обекти и отделностоящи

 
Активна мълниезащита


Активната мълниезащита е най-ефективния метод за защита от мълнии при сгради с голяма разгъната площ (хотелски комплекси, хипермаркети, складови бази, болници, стадиони и др.), открити пространства и производствени халета. При този тип мълниезащита се използват Мълниеприеници с изпреварващо действие.

 

 • lo-90x90.png
 • lo-135x90.png
 • log-90x90.png
 • log-200x100.png
 • log01-200x100.png
 • log02-200x100.png
 • log03-200x100.png
 • log04-200x100.png
 • log05-200x100.png
 • log1-143x143.png
 • log3-200x100.png