Още една жилищна сграда е защитена с мълниеприемник с изреварващо действие AIDITEC

 

Мълниезащитата е от активен тип, с мълниеприемник с изпреварващо действие AIDITEC ELECTRON, инсталиран на горещопоцинкована мачта. Укрепващият елемент за мачтата е тип „Стяжка“ - предназначен за монтаж без пробиване. Мълниеприемникът е свързан посредством два токоотвода (проводници) към две новоизградени заземителни огнища. Замерените земни съпротивления на заземителните огнища са под 10 ома. 

Добрият монтаж е първата стъпка към осигуряването на надеждна защита, но навременните проверки и правилна експлоатация, съобразени с норматива, са другите фактори, които могат Ви осигурят безкомпромисна ефективност и система, която да Ви служи повече от две десетилетия!