‘’Диком’’ ООД изгради мълниезащитна система на компания, развиваща над 30 години дейност, свързана с вноса, съхранението и дистрибуцията на хартия и хартиени продукти.

Инсталиран е мълниеприемник с изпреварващо действие AIDITEC SIGMA S2 45 ms - продукт от най-висок клас, с доказани експлоатационни качества и доживотна производствена гаранция!

Tестван с ток от 200 kA и с устойчивост на енергия на разряд с вълна 10/350 µs;

 Изпреварващо време - 45 ms;

 Изработен от неръждаема стомана AISI 316L;

 Работна температура: –40ºC/+130ºC;

 Височина - 418 mm;

 Диаметър - 65 mm;

 Тегло - 2.20 kg;

 Резба за монтаж към мачта М16х2.

Активният мълниеприемник AIDITEC SIGMA S2 45 ms е монтиран на горещопоцинкована мачта с дължина 3.50м., укрепена чрез „Х-Образен вертикален анкер“ /Четириточкова стойка за мачта/. Поради голямата дължина на покривната конструкция е инсталиран линеен компенсатор за предотвратяване /компенсиране/ на линейни отклонения, пораждащи се от температурни разлики.

Връзката между мълниезащитната и заземителна уредба е осъществена посредством два токоотвода, инсталирани хоризонтално по покрива, укрепени с пластмасови-бетонни блокчета и отведени вертикално по две от фасадите на сградата, фиксирани със стенни дистанционни държачи. Бяха изградени и две нови заземителни огнища, съответно по едно за всеки един токоотвод!

След въвеждане на системата в експлоатация, е изготвен технически паспорт, в който е описан вида на мълниезащитната уредба, ниво на мълниезащита, радиус на действие, сертификати и декларации за съответствие на изпозваните материали. Техническия паспорт /досие/ също така съдържа инструкция за експлоатация, инструкция за поддръжка, дневници за проверки и протоколи за измервания от лицензиран орган за контрол от вид C, акредитиран, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012.

Всеки успешен бизнес се нуждае от ефективна мълниезащита!