Днес екип на ДИКОМ изгради активна мълниезащита на еднофамилна жилищна сграда в гр. Хасково!

Инсталиран е мълниеприемник с изпреварващо действие AIDITEC SIGMA S1 25 ms. Мълниеприемникът е монтиран на горещопоцинкована мачта с височина H=3 m, произведена с необходимата дебелина и покритие, съгласно стандартите, така че да изпълнява и надеждна електропроводима функция. Мачтата е укрепена към комина на сградата, като с цел избягване на потенциални разлики, е направена връзка между нея и металната шапка на комина. Два токоотвода свързват мълниеприемника към две новоизградени заземителни огнища. Замерено е земното съпротивление, което отговаря на изискванията за ефективност и е под 10 ома.

 

Собствениците на жилищната сграда вече могат да се чувстват спокойни, знаейки, че имат надеждна защита от мълнии!