МЪЛНИЕЗАЩИТА В ГР. ВАРНА ИЗГРАДЕНА ПО МЕТОД НА МРЕЖАТА

‘‘Диком‘‘ ООД изгради защита от директно попадение на мълнии на поредната жилищна сграда в гр. Варна! Тъй като покрива е изяло плосък /равна повърхност/ се направи мълниезащитна уредба по Метода на мрежата. Проводниците на мълниеприемната мрежа са разположени на всички ръбове на покрива. Максималните размери на мълниеприемната мрежа (клетка) са избрани в зависимост от нивото на мълниезащита - Ниво III. Изградихме и два вертикални токоотвода, чрез които при директно попадение, токът на мълнията да протича към заземителите.

На гласуваното доверие отговаряме с постоянно старание да подобряваме всеки един аспект от дейността ни, защото освен физическото проявление на работата ни, ние предлагаме сигурност, спокойствие, вътрешната удовлетвореност на партньорите ни, че са направили най-добрия избор!