Изградихме активна мълниезащитна система на промишлена сграда, собственост на „Поли Стил“ ООД, находяща се в Област Шумен. Инсталираният мълниеприемник AIDITEC SIGMA 45 е Испанско производство. Преминал е изследвания във водещи европейски лаборатории, които доказват неговата ефективност.

Мълниеприемникът е създаден със стремеж да бъде осигурено повече от задоволителното качество. Производителите АIDITEC SYSTEMS имат придобити дългогодишни знания и ноу-хау в областта, които са интегрирали в един усъвършенстван продукт.

За ефективността на една мълниезащитна система следва да се осигури комбинация от следните фактори:

  Влагане на качествени материали;

  Монтаж в съответствие с нормативната уредба;

  Регулярна проверка - особено след настъпване на мълниеносно събитие.

 За нашите клиенти винаги се стремим да осигурим максимума, за да бъде имуществото им ефективно защитено!