Още една жилищна сграда, разположена в близост до морския бряг на гр. Варна беше защитена от директно попадение на мълнии. Системата е активна с инсталиран испански мълниеприемник AIDITEC SIGMA S1. За гарантиране надеждното отвеждане тока на мълнията и да бъдат спазени указанията на Наредба № 4 от 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства са изграден два нови токоотвода. Съпротивлението на новоизградените заземителните огнища е под 10 ома.

За осъществяване на надежден контрол е монтиран брояч на мълнии ADT COUNTER - автономно електромеханично устройство, което не се нуждае от допълнителна поддръжка и консумативи. Монтира се на някой от токоотводите на място достъпно за наблюдение. 

Екипът на Диком ООД вярва, че най-голяма възвращаемост има инвестицията в навременно направените действия!