Поредната жилищна сграда в гр. Балчик, на която изградихме ефективна мълниезащитна система! Защита от мълнии е осигурена чрез мълниеприемник с изпреварващо действие 20ms – Испанско производство. Изградихме нов заземителен контур около сградата, който чрез два токоотвода е свързан с мълниезащитната уредба. На системата е инсталиран и електромеханичен брояч на мълнии, което дава отлична възможност за постоянен мониторинг и контрол.  

Това, което ни отличава е, че думите ни са подплатени с дългогодишна работа и внимание към детайлите, а не са само маркетингов похват! Всеки обект за нас е проект, който преминава през няколко от нашите експерти! А те дават най-доброто от себе си, за да защитят здравето и имуществото на хората, които ни се доверяват! Благодарим Ви!