Специализиран екип на ДИКОМ ООД изгради активни мълниезащитни системи с мълниеприемници с изпреварващо действие AIDITEC SIGMA на халета за селскостопанска техника, находящи се в обл. Враца. Сградите и дворното пространство вече са защитени от директно попадение на мълнии, чрез мълниезащитна система от активен тип. Монтирани са мълниеприемници с изпреварващо действие АIDITEC SIGMA - Испанско производство. Изработено е специално укрепване за метален покрив тип „ПАЯК“. Всяка една от системите има инсталиран брояч на мълнии, чрез които да бъдат отчитани директните попадения на мълнии и предприемани съответните ревизионни действия. Дейностите по проверка и контрол са регламентирани в Наредба № 4 от 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства. Съблюдавайки тези регламенти, на една система може да се осигури ефективен експлоатационен живот над 30 години.

Собствениците си осигуриха спокойствието, а ние бяхме техен доверен партньор. Превенцията е най-добрата защита!