Последните ДВЕ от общо ДЕСЕТ активни мълниезащитни системи изградихме днес на територията на Община Генерал Тошево. Системите са инсталирани на многофамилни жилищни сгради. Чрез този тип активни системи се осигурява безопасността както на жилищните сгради, така и на прилежащите им площи. По този начин се осигурява по-голяма защита, която е добра основа за една по-защитена градска среда, в която жителите да бъдат в безопасност по време на гръмотевични бури.

Наша мисия е постоянният стремеж да осигуряваме защита от дирекно попадение на мълнии с най-високо качество на изпълнение и ефективност! Благодарим за доверието – то ни мотивира да влагаме максимума в нашата работа!