Диком ООД изгради активна мълниезащитна система на сграда - централен офис на Национална агенция за сигурност ТЕЛЕПОЛ. Чрез нея ще бъде предпазена от директно попадение на мълнии сградата и новоизградената фотоволтаична централа за собствени нужди, разположена на покривното ѝ пространство.

Инсталираният мълниеприемник е AIDITEC SIGMA S3 60 µs, който притежава следните характеристики:

- Европейско производство;    

-Tестван с ток от 200 kA и с устойчивост на енергия на разряд с вълна 10/350 µs;   

-Притежава доживотна производствена гаранция;

-Сертифициран спрямо стандарти UNE 21186, NFC 17102, NP442.       

Като част от системата е инсталиран и брояч на мълнии, също произведен от компания AIDITEC SYSTEMS.

Мълниеприемникът с изпреварващо време от 60 ms е свързан чрез два токоотвода към новоизградени заземителни огнища. За максимално ограничаване на големите потенциални разлики, които биха могли да възникнат в случай на попадение на мълния, заземителното огнище на фотоволтаичната централа за собствени нужди е обединено към вертикалните токоотводи на мълниезащитната инсталация чрез искров разрядник (spark gap for cable), произведен от AIDITEC SYSTEMS!

 С цел последващ контрол и поддръжка на мълниезащитната инсталация, над контролната кутия на един от токоотводите е инсталиран електромеханичен брояч за мълнии ADT COUNTER, който да отчете всяко едно директно попадение на мълния върху защитавания обект.