Екип на ДИКОМ ООД изгради мълниезащитна система на най-големия екарисаж в България, собственост на „Брамас 96“ АД. 

   

Обектът е с ключово значение и възложителите избраха за защитата му мълниеприемници с изпреварващо действие от най-висок клас - серия ADVANCE на испанския производител AIDITEC SYSTEMS. Когато говорим за качество, считаме, че е важно да споменем и точните характеристики, които правят мълниеприемниците от серия ADVANCE естествен избор, когато се касае за обекти, които са с широко обществено предназначение!

Внедрени технологични решения, които повишават ефективността на мълниеприемниците ADVANCE са:

 AAA -Технология, осигуряваща хидроизолационни качества;
 EAC - Технология, предназначена да стабилизира времето за изпреварване;
 AAE - Технология, позволяваща поддържане на подходящо напрежение между електродите на
мълниеприемника, които имат различни потенциал;
 DFC - Технология за бърза дейонизация и бързо възвръщане функциите на мълниеприемника след попадение на мълния.
 ААА+ - Технология, осигуряваща хидроизолационни качества при екстремни метеорологични условия. 

Чрез мълниезащитата ще бъдат предпазени сградите и фотоволтаичните електрически централи, които предстои да бъдат поставени на покривното им пространство. 

За осъществяване на надежден контрол и поддръжка са инсталирани и два брояча на мълнии ADT COUNTER. Проверките на мълниезащитната система се извършват периодично и извънредно. В обхвата на проверката се включват: мълниеприемника, укрепването, токоотводите, държачите, свързващите и фиксиращи елементи и заземителните огнища. Извършват се от специализирани компании, които разполагат с нужното оборудва, тестери, замерващи уреди и професионалисти, които разполага с нужния капацитет, за да оценят състоянието на системата.