В съответствие с избора на клиента, специализиран екип на Диком ООД инсталира конвенционална /пасивна/ мълниезащитна система на жилищна сграда, находяща се в Област Варна.

За постигане на ефективност при този тип система, при обекти с по-голяма и разчупена покривна площ, се влагат и повече материали като проводници и свързващи елементи. Това прави още по-значимо монтажният екип да е съставен от специалисти с богат опит, които да осигурят на своите клиенти ефективна мълниезащита, която да се отличава и с добър естетичен вид!

Всяка мълниезащитна система подлежи на проверки (периодични и извънредни), за да се осигури нейната безкомпромисна ефективност! А какъв по-подходящ момент да организирате грижата за дома си, от този - когато малко или много сме се откъснали от забързаното ежедневие?