Активна мълниезащита с мълниеприемник с изпреварващо действие AIDITEC ELECTRON 15 µs.

По желание на клиента вертикалните и хоризонталните токоотводи са положени под топлоизолацията. Използван е негорим изолиран проводник AlMgSi Ф8 - европейско производство. Отличителна характеристика на мълниеприемника от серия ELECTRON e това че е тестван с ток от 200 kA, макар и предназначен за значително малки по-размери обекти като еднофамилни жилищни сгради, работилници и др. Това още веднъж доказва стремежа на компания AIDITEC SYSTEMS да наложи висок стандарт в мълниезащитата, независимо дали се касае за частен проект или промишлени обекти. 

Мълниеприемникът е свързан чрез токоотводите към две новоизградени заземителни огнища с измерено земно съпротивление под 10 ома. 

За въведената в експлоатация мълниезащита, клиентите ни получиха пълен набор от документи - техническо досие (доклад); 
♦  Дневници за проверки - извънредни и периодични; 
♦  Сертификати след замерване от акредитирана лаборатория; 
♦  Декларации за съответствие на всички вложени материали - всички с европейски произход.