Изградихме мълниезащита на хотелски комплекс в к.к. Слънчев бряг!

Мълниезащитната инсталация е проектирана и изградена така, че да осигури ефективна защита от мълнии, както на сградата така и на прилежащите части - басейн, открити барове, паркинг и др.

Както винаги заложихме на доказани продукти! Инсталирахме мълниеприемник с изпреварващо действие INGESCO PDC AIR 40 ms, който посредсвом мачта с дължина 3.0 м е укрепен към асансьорната шахта. С цел ограничаване на индукция, е разположен така, че да бъде на разстояние 2.5 м от слънчевите панели, които са монтирани на покрива. На местата, където е невъзможно да се осигури достатъчно разстояние между металните елементи от покрива /като бордовете/ и мълниезащитната инсталация са инсталирани клеми за изравняване на потенциалите. На новоизградената заземителна уредба е отчетено заземно съпротивление 3.16 ома (< 10 ома) - това ще гарантира максимално бързо освобождаване на заряда на мълнията в земята.

Служителите и гостите на хотелския компекс вече може да се чувстват спокойни, че са защитени от мълнии и да се наслаждават пълноценно на своята почивка!