Изградихме мълниезащитна уредба от конвенционален /пасивен/ вид. Системата е изпълнена в комбинация от мълниезащитна мрежа тип "Фарадеев кафез“ и улавящ мълниеприемник тип „Франклинов прът“! Изградихме две нови заземителни огнища, които да отвеждат тока на мълнията в земята. Отчетеното съпротивление за всеки отделен заземител е в норми. Връзката между заземителните огнища и мълниезащитната инсталация е изпълнена чрез два вертикални токоотвода от негорим проводник Ф8 мм2 /ЕКСТРУДИРАН ПРОВОДНИК/. Всички свързващи елементи са съвместими и ще осигурят необходимата токопроводима връзка. 

Изготвихме и технически паспорт, който удостоверява изправността на мълниезащитната инсталация. Документите гарантират, че системата отговаря и е изпълнена съгласно регламентиращите наредби и са валидни пред всички държавни, общински, застрахователни и др. органи.

                                     Благодарим за гласуваното доверие! Ние осигуряваме ефективна защита за Вашия дом!