Заставайки с името си зад максимата „Превенцията е най-добрата защита“, изградихме мълниезащитна уредба на еднофамилна жилищна сграда в гр. Варна. Новосъздадената система за защита от директно попадение на мълнии отговаря на всички критерии на Наредба № 4 от 2010 г. за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства. Изготвихме технически паспорт на мълниезащитната инсталация, чрез който се удостоверява, че системата е изпълнена съгласно норматива и е годна за въвеждане в експлоатация!

                            ”Диком“ ООД работи със стремеж да предостави най-доброто индивидуално решение за всеки от своите клиенти!