Новоизградена мълниезащитна система от екип на Диком ООД в гр. Велико Търново! Системата е от активен тип, с мълниеприемник с изпреварващо действие AIDITEC ELECTRON с време на изпреварване от 15 ms - испанско производство. Инсталиран на горещопоцинкована мачта с височина H=3 m. Мачтата е укрепена към комина чрез укрепващ елемент тип „Стенен анкер“. Измереното земно съпротивление на заземителните огнища е под 10 ома.

 Мечтаният нов дом се нуждае от ефективна мълниезащита!

Има сфери, при които е важно да не се правят компромиси и мълниезащитата е една от тях! Не се колебай да се обърнеш към нас за изпълнението и на твоя проект МЪЛНИЕЗАЩИТА!