Мълниезащита с мълниеприемник с изпреварващо действие 40 ms на дървопреработвателно предприятие в гр. Велико Търново!

Стартирахме изграждането на активна мълниезащитна система на дървообработваща компания на територията на гр. Велико Търново. На няколко етапа ще бъдат инсталирани три активни глави /актовни гръмоовода/ , така че да бъде осигурена ефективна мълниезащита на територията на цялото производственото предприятието.

От особено значение е складовите помещения и производствените бази да бъдат добре защитени! Това предоставя на собствениците сигурност за техните материали, спокойствие, че ще изпълнят в срок възложените им поръчки и свободни ресурси, за да се модернизират и развиват, а не да покриват нанесени от природата щети!       

   

Можете да разчитате на нас за изграждането на Вашата ЕФЕКТИВНА мълниезащита!