Мълниезащита с мълниеприемник с изпреварващо действие INGESCO PDC AIR 40 на дървопреработвателно предприятие в гр. Велико Търново!

Стартирахме изграждането на активна мълниезащитна система на дървообработваща компания на територията на гр. Велико Търново. На няколко етапа ще бъдат инсталирани три активни глави INGESCO PDC AIR, така че да бъде осигурена ефективна мълниезащита на територията на цялото производственото предприятието.

От особено значение е складовите помещения и производствените бази да бъдат добре защитени! Това предоставя на собствениците сигурност за техните материали, спокойствие, че ще изпълнят в срок възложените им поръчки и свободни ресурси, за да се модернизират и развиват, а не да покриват нанесени от природата щети!       

                                               

                                            Можете да разчитате на нас за изграждането на Вашата ЕФЕКТИВНА мълниезащита!