Изградихме активна мълниезащитна система с два мълниеприемника с изпреварващо действие 40 ms на производствена и логистична сграда на фирма „Соренто“ ЕООД- гр. Добрич, която е специализирана в производство и търговия на едро на мляко, млечни продукти и сладолед. Мачтите са укрепени с елемент тип „Паяк“ – наше производство. По фасадите на сградата са спуснати четири токоотвода – по два за всеки един активен мълниеприемник. Според Наредба № 4 от 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства, поради естеството на покрива, токоотводите са обединени в обща система. Вертикалните проводници /токоотводи/ се свързани към четири заземителни огнища в ревизионни кутии, които са предназначени да предоставят достъп за извършване на последващи проверки. 

Възможността да осигурим най-доброто на нашите клиенти е това, което ни прави щастливи!