Мълниезащитна система от конвенционален тип, изградена по метода на мрежата - с такава е защитена поредната жилищна сграда от директно попадение на мълнии и разрушенията, които те предизвикват.! Целта на всяка една система е да „прихване“ това попадение и по безопасен начин да проведе високото напрежение към земята. За да бъде изпълнена безпрепятствено тази функция, се изисква земното съпротивление на всяко новоизградено заземително огнище (част от системата) да е в нормативно определените граници - под 20 ома за конвенционална мълниезащита и под 10 за активна. Държим и материалите, които влагаме да са с високо качество и доказан произход, за да сме сигурни, че осигуряваме дългосрочна ефективност!