Екип на Диком ООД изгради активна мълниезащитна система на Склад за строителни материали, находящ се в гр. Сливо поле, Област Русе.

Чрез големия защитен радиус, който е осигурен от активната мълниезащитната система, е защитена цялата площ на обекта, включваща силоз за съхранение, складови помещения и новоизградена фотоволтаична централа с мощност 100 kW.

Избирайки система от активен тип и мълниеприемник с изпреварващо действие AIDITEC SIGMA S3 60 µs, собственикът на обекта направи значителна оптимизация на разхода за мълниезащита, в сравнение с това, ако беше инсталирал пасивна система на всеки един от обектите, находящи се в складовата база, като същевременно осигури и ефективна защита на ПРОСТРАНСТВОТО МЕЖДУ ТЯХ.

Комбинацията от тези две преимущества, които активната мълниезащитна система предоставя за обекти с голяма разгърната площ - сравнително по-нисък разход и голям радиус на защита, превръщат този тип системи в предпочитан избор за всеки инвеститор!