Новоизградена мълниезащита на еднофамилна жилищна сграда в гр. Варна. Системата е от активен тип с мълниеприемник с изпреварващо действие AIDITEC ELECTRON 15 ms - испанско производство. Мълниеприемникът е инсталиран към горещопоцинкована мачта с височина H=3 m, укрепена към комина чрез елемент тип „Стяжка“ - предназначен за монтаж без пробиване. Два токоотвода свързват мълниеприемника към две новоизградени заземителни огнища. 

Всеки обект за нас е проект, който преминава през няколко от нашите експерти! А те дават най-доброто от себе си, за да защитят здравето и имуществото на хората, които ни се доверяват! Ефективната мълниезащита е резултат от комплексен подход, съчетаващ експертизата на изпълнителя, качеството на вложените елементи и правилна поддръжка от страна на собственика или ползвателя на дадената сграда!