Представяме Ви новоизградена мълниезащитна система с мълниеприемник с изпреварващо действие AIDITEC ELECTRON 15 ms. Мълниеприемникът е отлично решение за жилищни сгради с неголяма разгъната площ. Всички вложени в системата елементи са с високо качество и отговарят на стандартите за дейността, разписани в Наредба № 4 от 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства.

 

Собствениците си осигуриха спокойствието, а ние бяхме техен доверен партньор. Превенцията е най-добрата защита!