Още една производствена сграда е защитена от директно попадение на мълнии от екип на ‘’ДИКОМ’’ ООД. Eфективната мълниезащитна система е предназначена да предпазва собствениците на производства, от вредите, които мълниите причиняват като загуба на човешки животи, разрушения на сгради и съоръжения, повреда на техника и оборудване, както и последващите вреди от спиране на производство и неизпълнение на поетите ангажименти към възложители. За щастие днес всички тези вреди могат да бъдат избегнати чрез изграждане на подходяща мълниезащитна система. За нашия клиент тя е от активен тип. Инсталиран е мълниеприемник с изпреварващо действие на испанския производител AIDITEC SYSTEMS, отличаващ се с качество от най-висок клас. За осигуряване на необходимия мълниезащитен радиус е избран мълниеприемник AIDITEC от серия SIGMА, с време за изпреварване 45 µs.