Екип на Диком ООД изгради активна мълниезащитна система на обект: Тренировъчен комплекс по футбол - гр. Аксаково.

Два мълниеприемника AIDITEC SIGMA S2 45 ms ще предпазват комплекса от директно попадение на мълнии. Мачтите са укрепени към високи пилони, така че да бъде осигурен достатъчно голям защитен радиус.

Щастливи сме, когато можем да участваме в изграждането на една по-защитена градска среда! Правилното време за активна работа в тази сфера е това, което предшества момента „наложен от обстоятелствата“ - навременно предприетите действия са най-добрата защита!