Още едно училище ще бъде защитено с мълниеприемник с изпреварващо действие AIDITEC SIGMA! Облагодетелствани от времето, в което живеем, имаме възможност да предприемаме активни действия срещу множеството рискове, които ни заобикалят! Тази възможност е особено значима, когато касае предпазване на здравето на учениците и инвестициите, които се правят за тяхното образование като нови класни стаи, пособия за интерактивно обучение, спортни салони, зони за спорт на открито - все усилия, чрез които се цели да се създаде възможност за устойчиво развитие, сигурна среда и перспективи! Всичко това си струва да бъде надеждно защитено!

Щастливи сме, че като специалисти можем да съдействаме!