От днес чрез активна мълниезащитна система ще бъде защитена складова база, находяща се в гр. Ветово, обл. Русе.  Избирайки изграждането на активна система, клиентите ни избират да предпазят освен основния си обект, но и цялото си прилежащо пространство, където често биват разположени малки пристройки, машини и оборудване.

Инсталираният мълниеприемник с изпреварващо действие е AIDITEC SIGMA 45 ms на испанския производител AIDITEC SYSTEMS. Той се отличава от продуктите, предлагани на българския пазар с това, че е тестван и сертифициран с ток от 200 kA, което показва, че е надежден и при най-екстремните бури. Също така притежава доживотна производствена гаранция при експлоатиране спрямо наредбите регламентиращи дейността.

 Възможността да осигурим най-доброто на нашите клиенти е това, което ни прави щастливи!