Изградихме конвенционална мълниезащитна система по метод тип ‘’МРЕЖА’’ на еднофамилна жилищна сграда на територията на общ. Аксаково, Обл. Варна. Мълнията е натоварена с изключителна енергия. Поради тази причина изграждането на мълниезащитна система подлежи на строги правила и касае всички елементи като мълниеприемници, мачти, токоотводи, свързващи елементи, съпротивление на заземителни огнища. „Диком“ ООД се отнася с внимание към всеки един детайл, чрез който се изгражда мълниезащитната система, така че да бъде постигната максимална ефективност.

                                   Благодарим за гласуваното доверие! Ние осигуряваме надеждна защита за Вашия дом!