‘’Диком’’ ООД осигури защита от директно попадение на мълнии на сграда с промишлено предназначение!


Монтиран беше мълниеприемник с изпреварващо действие AIDITEC SIGMA 60 ms - испанско производство на мачта с височина 6 м, укрепена чрез обтяжки. Устойчивостта на укрепването се доказа още по време на монтажа, при извършването на който, се наблюдаваше поривист вятър със скорост 20 m/sec. 
Всеки проект изисква индивидуален подход, съобразителност и познания, за да бъде осигурена надеждна защита. Щастливи сме, че екипът ни от висококвалифицирани специалисти винаги съумява да предложи най-удачните решения на нашите клиенти!