Завършихме втори етап от монтажа на мълниезащитна система на индустриален обект на територията на Област Варна! Инсталиран е мълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASH MACH NG 45 на мачта с височина 5 м. Укрепването е извършено чрез наше производство укрепващ елемент – „Х– образен вертикален анкер“ /четириточкова опора/, която се изработва индивидуално, спрямо параметрите на обекта, а функцията му е да осигурява максимална устойчивост на съоръжението. За да е ефективна системата и за да може да изпълнява фукциите си, е изградена заземителна уредба, която чрез два токоотвода е свързана с мълниеприемника. Със специализирана апаратура е измерено земното съпротивление, което е под 10 ома за всяко от заземителните огнища (както е нормативно определено за мълниезащита от този тип - активна). За по-добър контрол и поддръжка на системата е инсталиран брояч за директно попадение на мълнии IONICOUNT, произведен от FranceParatonnerres. Функцията му е важна, тъй като доказвайки попадение на мълния над системата се дава индикация, че е необходимо да се извърши извънредна проверка, за да се установи изправността на всички компоненти, които я изграждат. А качествената грижа за мълниезащитната системата може да ѝ осигури над 35 години надежден експлоатационен живот!