Изградихме активна мълниезащитна система с мълниеприемник с изпреварващо действие AIDITEC SIGMA 25 ms (Испанско производство). Чрез нея ще бъдат предпазени две жилищни сгради, находящи се в един поземлен имот, както и прилежащото им дворно пространство. Инсталираният мълниеприемник AIDITEC e преминал тест с 200 kA, за да се потвърди високата му ефикасност дори и при мощни гръмотевични явления. Единица са продуктите с такива характеристики на българския пазар. Комбинацията от високо качество, съчетано с промоционална за България цена го превръща в продукт без аналог.