Екипът на ДИКОМ ООД изгради активна мълниезащитна система с мълниеприемник с изпреварващо действие (ESE ROD) AIDITEC SIGMA+ 25 ms на жилищна сграда, находяща се в с. Аспарухово /Ченге/., общ. Дългопол, обл. Варна. Системата е изградена така, че да предпазва три сгради, находящи се в поземления имот. Инсталиран е брояч на мълнии ADT COUNTER, чието предназначение е да отчита директните попадения на мълнии върху системата. След всяко отчетено попадение на мълния, системата подлежи на извънредна проверка. Правилната поддръжка осигурява на този тип система експлоатационен живот над 35 години с гарантирана висока ефективност.