Поредна промишлена сграда на територията на  ‘’ЗАПАДЕН ЛОГИСТИЧЕН ПАРК’’ АД, която е защитена чрез активна мълниезащитна система с мълниеприемник с изпреварващо действие INGESCO PDC AIR на испанската компания Dena Desarrollos (Ingesco). Системата е изпълнена съгласно всички критерии на нормативната уредба, така че да се осигури ефективна защита от директно попадение на мълния, както на сградния фонд, така и на прилежащото му пространство. По този начин ще се осигури и безопасното пребиваване на територията на компанията на служителите и на лицата, които я посещават.

                                                  Ефективната Мълниезащита - 100% сигурност за бизнеса и дома Ви!