Ние отлично разбираме колко е важно имуществото ни да е надеждно защитено, поради това изградихме активна мълниезащитна система на новопостроена жилищна сграда в гр. Варна, която скоро ще се превърне в дом за десетки семейства! Вложихме като част от мълниезащитата испанския мълниеприемник с изпреварващо действие AIDITEC SIGMA. Изградени са два токоотвода, които свързват мълниеприемника с две новоизградени заземителни огнища. При правилна експлоатация е предвидено системата изпълнява ефективно своята функция повечето от 35 години.