Мълниезащита и заземителни уредби! Мълниеприемници с изпреварващо действие!

(+359) 0889-203-305, 0899-155-744, e-mail: office@dikom-varna.com

 • ДИКОМ ООД ПРОЕКТИРА И ИЗГРАЖДА МЪЛНИЕЗАЩИТНИ УРЕДБИ

  На бизнес сгради, жилищни сгради, еднофамилни къщи, хотели, заведения, промишлени и индустриални обекти

Основно свойство на всички видове мълниеприемници с изпреварващо действие, независимо от техния вид и начин на действие е йонизиране на въздуха около върха си, който да образува  възходящ лидер.

Стойността на изпреварващото време ? (в метри) е равна на ефективността, получена по време на тестове за оценка на мълниеприемници с изпреварващо действие (?T в микросекунди). 

 

От какво зависи Радиуса на защита

Радиусът на защита на един мълниеприемник с изпреварващо действие зависи от височината (h) по отношение на повърхността, която трябва да се защити, от времето за изпреварване и от избраното ниво на мълниезащита.

Диком ООД предлага на българския пазар сертифицирани мълниеприемници с изпреварващо действие на френската фирма FRANCE-PARATONNERRES и на испанския производител INGESCO. Мълниеприемниците са придружени с техническо описание на продукта и с таблица, в която е посочен радиуса на защита в зависимост от височината (h) по отношение на защитаваната повърхност, в зависимост от „изпреварващото време” (напр. 15, 30, 45 и 60 микросекунди) и от избраното ниво на мълниезащита.

 инж. Иво Иванов

Какво представлява мълниеприемник с изпреварващо действие.


Основно свойство на мълниеприемниците с изпреварващо действие е йонизиране на въздуха около върха си, който да образува изпреварващ възходящ лидер.


Механизъм на изпреварващото действие


Механизмът на действие на този тип мълниеприемници е в изстрелването на възходящ лидер с време ?T (още преди образуването на възходящ лидер по естествен път от земята и др. точки с някаква мълниезащита) в отговор на низходящия лидер породен от буреносните облаци. Когато електромагнитното поле достигне определен интензитет, от върха на облака започва да се спуска стъпаловиден низходящ лидер, носещ например отрицателен заряд. Точката, в която се срещат възходящият лидер от мълниеприемника и низходящия лидер от облака е на  разстояние ?L от върха на мълниеприемника а не пряко върху него. От точката на срещане на двата лидера чрез токоотводите тока на мълнията се отвежда в заземителя - земята.
Времето, за което мълниеприемника с изпреварващо действие изстрелва възходящ лидер е по-кратко от това на мълниеприемник тип Франклинов прът. Тази разлика във времето на реакция се нарича „изпреварващо време”.
Това „изпреварващо време” при различните мълниеприемници е различно и се определя и доказва с тестове в сертифицирани електротехнически лаборатории, където се сравняват мълниеприемник с изпреварващо действие и мълниеприемник действащ като обикновен Франклинов прът. Времето на изпреварване се изчислява по следния начин:

?T= TPR-TPDC   (1)

Където:

TPR: Средното време за изстрелване на един възходящ лидер от мълниеприемник тип Франклинов прът

TPDC: Средното време за изстрелване на един възходящ лидер от мълниеприемник с изпреварващо действие
 

 

 • lo-90x90.png
 • lo-135x90.png
 • log-90x90.png
 • log-200x100.png
 • log01-200x100.png
 • log02-200x100.png
 • log03-200x100.png
 • log04-200x100.png
 • log05-200x100.png
 • log1-143x143.png
 • log3-200x100.png