Мълниезащита и заземителни уредби! Мълниеприемници с изпреварващо действие!

(+359) 0889-203-305, 0899-155-744, e-mail: office@dikom-varna.com

 • ДИКОМ ООД ПРОЕКТИРА И ИЗГРАЖДА МЪЛНИЕЗАЩИТНИ УРЕДБИ

  На бизнес сгради, жилищни сгради, еднофамилни къщи, хотели, заведения, промишлени и индустриални обекти

Мълниеприемници с изпреварващо действие- критерии за проектиране и монтаж.

    1. Горната част на мълниеприемника трябва да е разположена 2 м над най-високата част на защитаваната зона, като се вземе предвид височината на антените, покриви, охладителни кули, резервоари и др.
    2. Токоотводът се фиксира към мълниеприемника посредством една мултиклема, която се закрепва на мачтата.
    3. Мълниеприемниците, които защитават открити зони (спортни игрища, голф игрища, плувни басейни и др), се инсталират върху специални опори като осветителни стълбове, колони или всяка друга структура, разположена в близост, която да позволи мълниеприемникът да гарантира максимална защита на откритата зона.
    4. Трябва да се осигури правилно свързване или вграждане на мачта, към която ще се прикрепи мълниеприемника, в зависимост от месторазположението му.
    5. Минималното сечение на токоотводите трябва да е 50 мм2.
    6. Всеки мълниеприемник трябва да има два токоотвода (според новата наредба NF C 17-102).
    7.  Монтирането на токоотводите трябва да е в максимално права линия и да се използва най-късото разстояние, като се избегнат ъгли по-малки от 90 градуса. Радиусът на кривите, които трябва да се постигнат, не трябва да е по-малък от 20 см.

 

 • lo-90x90.png
 • lo-135x90.png
 • log-90x90.png
 • log-200x100.png
 • log01-200x100.png
 • log02-200x100.png
 • log03-200x100.png
 • log04-200x100.png
 • log05-200x100.png
 • log1-143x143.png
 • log3-200x100.png