Във връзка с национална програма за енергийна ефективност, ''Диком'' ООД изгради мълниезащитна уредба на жилищен блок в гр. Тервел. Сградата беше защитена с два френски мълниеприемника 25 ms.
Гарантираме вашата безопасност. С нас можете да избегнете неприятности и загуба на средства.