Мълния попаднала в сградата (конструкция), може да доведе до повреди директно на самата сграда (конструкция), нараняването и смъртта на хората обитаващи сградата, повреда на имуществото включително и повреди на вътрешните инсталации и системи на сградата. Повреди и отказ на инсталационни системи може да се наблюдава на територията, която е в близост до сградата (конструкция) и околността. Мащабът на повредите зависи от характеристиките на сградата (конструкция) и параметрите на мълнията.

Въздействието на мълнията върху сградата (конструкция) зависи от някои основни характеристики.

Основните характеристики на сградата (конструкция), предмет на потенциалното въздействие на мълния, включват:

   - Материалите, от които е изградена сградата (дърво, тухла, бетон, железобетон, метал);
   - Функционалност на сградата(къща, офис, ферма, театър, хотел, училище, болница, музей, църква, затвор, универсален магазин, банка, фабрика, индустриални и спортни съоръжения);
   - Съдържанието на сградата (конструкция), особено обитателите (хора и животни), както и наличие на горими или негорими материали в сградата, експлозивни или неексплозивни материали, електрически и електронни системи издържащи на по-ниско или по-високо напражение;
   - Комуникационни линии (електропроводи, далекосъобщителни линии, тръбопроводи и т.н.);
   - Съществуващи и предприети мерки за защита на сградата (например, защитни мерки за намаляване на физически увреждания и животозастрашаващи, намаляване на броя на отказите на вътрешните системи на сградата);

    - Размерът на опасността от разпространение на щетите както на самата сграда така и на обитателите и като:
    Строителството на сградата е с ограничени и недостатъчни изходи за евакуация;
    Сграда (структура) с много коридори или др., в които може да възникне паника;
    Сграда (структура) в недобро състояние и неподдържана, която може да е вредна за околните сгради;
    Сграда (структура), която е опасна за околната среда, предизвикваща щети на километри;