Поредната многофамилна сграда в гр.Хасково защитена от ‘’Диком’’ ООД с ефективна мълниезащита уредба

Диком ООД изгради мълниезащитна  и заземителна уредба на многофамилна жилищна сграда в гр. Хасково. Във връзка с ‘‘Национална програма за Енергийна Ефективност на многофамилни жилищни сгради‘‘, вече има изградена мълниезащитна система от най висок клас. Мълниезащитният радиус  на сградния фонд и прилежащите части е осигурен чрез, мълниеприемник с изпреварващо действие 40 микросекунди,  монтиран на един от комите,  на мълниеприемна мачта с дължина 3.00м.  Връзката към двете нови заземителни инсталации е направена чрез два токоотвода, разположени хоризонтално по покрива и вертикално по две от фасадите. Съгласно действащите нормативни уредби, стойността на заземителните инсталции е под 10 ома.