''Диком''ООД изгради мълниезащита на сграда в гр. Варна

Сградата беше защитена с мълниеприемник с изпреварващо действие ms 20 , произведен от Испанската фирма, която е един от световните лидер в производството на компоненти за изграждане на  мълниезащита. Мълниеприемника 20  ms беше укрепен към бетонният борд на покрива върху изработена специална конструкция с височина 3.00 м, съобразена с вида  на покрива. Връзката между мълниезащитната и заземителна уредба е осъществена с два токоотвода, инсталирани хоризонтално по покрива,  поставени на пластмасови-бетонни блокчета и отведени вертикално  по две от фасадите на сградата, укрепен сдистанционни държачи. Също така изградихме и две нови заземителни инсталации, съответно по едно за всеки един токоотвод и ги свързахме в земята с цел изравняване на потенциалите. Отчетохме сперцифично съпротивление под 4,2 ома, ниските стойности ни гарантират надежно освобождаване на електричният искров разрдя в земята. След завършване на монтажни дейности, направихме технически паспорт , в който е описан видът на мълниезащитната уредба, нивото на мълниезащита, радиус на действие, както и  приложихме сертификати и декларации за съответствие на използваните материали. Всички използвани мълниезащитни материали са произведени в Европейския съюз.