''ДИКОМ'' ООД ИЗГРАДИ ПАСИВНА МЪЛНИЕЗАЩИТА НА СГРАДА В ГР. ВАРНА

Диком ООД изгради мълниезащита на еднофамилна жилищна сграда в гр. Варна. Мълниезащитата е конвенционален тип или така наречената пасивна мълниезащита. Изпълнена е в комбинация, мълниеприемник-мълниезащитна мрежа. Конвенционалният мълниеприемник е поставен на единственият комин в дясната част на сградата, за да се осигури цялостен мълниезащитен радиус, по билото на четирискатния покрив е поставена мълниезащитна мрежа, укрепена към билата на всяка трета керемида с универсални държачи за било. На металните улуци са сложени клеми за изравняване на потенциалите. По две от фасадите са спуснати вертикално два токоотвода от изолиран проводник Ф10, който ще бъде скрит под топлоизолацията. На ниво 1.20 м от кота терен са инсталирани две контролни кутии, чрез които да се осигури връзка на мълниезащитата с двете ново изградени заземителни огнища. Измереното и отчетено специфично съпротивление на всеки един отделно стоящ заземител е под 20 ома. След приключване на всички монтажни дейности по мълниезащитната система, направихме технически паспорт / Досие на мълниезащитата/, с който да въведем системата в експлоатация.