АКТИВНА МЪЛНИЕЗАЩИТА НА ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА В ГР. РУСЕ!

Диком ООД изгради мълниезащита и заземителна уредба на производствена сграда в гр. Русе, собственост на фирма ‘‘МИК-БГ‘‘ ЕООД! От днес производствената сграда разполага с чисто нова професионално изградена мълниезащита. Всички постройки са защитени с активния френски мълниеприемник 45ms.  Мълниепреимника с изпреварващо действие 45ms, е монтиран на покрива, укрепен към бетонен борд, чрез два стенни анкера. Мълниеприемната мачта е с дължина 3.00 м, като чисто е два метра и половина над защитаваният обект, съгласно нормативните уредби NFC 17.102 и БДС EN 62305. Спусната към ново изградената заземителна инсталация, посредством два токоотвода, разположени хоризонтално по-покрива и вертикално по две от фасадите. С клеми за изравняване на потенциалите, токоотводите са свързани към металната част на покрива, която е на разстояние 10см. от токоотводите. Съпротивлението на всеки отделно стоящ заземител е под 10 ома. На 1.20 м. от ниво терен са инсталирани контролни кутии, за свързване на мълниезащитата към заземителната инсталация и с цел последващ контрол и поддръжка.