МЪЛНИЕЗАЩИТА С МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ 60 ms НА СУ " ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ" ГР. БЕЛЕНЕ

 СУ “Димчо Дебелянов" в гр. Белене разполага с нова ефективна и професионално изградена мълниезащита! Фирма "Диком" ООД осигури надеждната защита на основната сграда и всички прилежащи обекти на територията на училището, чрез изграждане на система с активния мълниеприемник 60 ms, произведен от френската компания.

Проектът е осъществен след изготвяне оценка на риска за поражение от мълнии. Определени са нивото на мълниезащита, радиус на действиe (R) и времето за изпреварване на мълниеприемника. Активният мълниеприемник  /активен гръмоотвод/ 60 ms е монтиран в централната част на най-високата сграда на училището. Инсталиран е върху мачта с дължина 4.0 м, закрепена с два стенни анкера към един от комините. Осигурен е необходимият защитен радиус R= 69 m на ниво покрив и R=89 m на ниво терен. Връзката към новоизградената заземителна инсталация е осъществена чрез два токоотвода, разположени хоризонтално по плоския покрив, закрепени върху пластмасови бетонни блокчета, които са монтирани през 1.0 m и вертикално спуснати по две от фасадите, закрепени с държачи за вертикално укрепване. Връзката между мълниезащитата и заземителната инсталация е осъществена чрез контролни кутии, разположени на 1,20 m от нивото на терена. За да се гарантира максимално бързо освобождаване на електрическия заряд на мълнията, съпротивлението на всеки отделен заземител е под 10 ома.