АКТИВНА МЪЛНИЕЗАЩИТА С ИСПАНСКИ МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ВРЕМЕ НА ИЗПРЕВАРВАНЕ 20 ms

Диком ООД изгради мълниезащитна и заземителна инсталация на фотоволтаична система за собствени нужди, инсталирана върху покривната част на търговска сграда в гр. Исперих.

Системата за производство на електроенергия и самата сграда бяха защитени с един мълниеприемник с изпреварващо действие 20 ms

Активният мълниеприемник е монтиран в централната част в сградата на мачта с височина 3м. Връзката към заземителния контур на самата сграда е осъществен чрез два токоотвода, инсталирани върху покривни държачи за проводник, разположени през един метър върху стоманно – бенонния борд на сградата и спуснати вертикално чрез изолиран проводник под хидроизолацията на две от фасадите. Връзката между мълниезащитната и заземителната уредба е осъществена в контролно – клемни кутии,  разположени на 1,20 от нивото на терена.