ЗАЩИТА ОТ МЪЛНИИ С АКТИВЕН МЪЛНИЕПРИЕМНИК- ДИКОМ ООД

Един от най-съвременно оборудваните автосервизи в гр. Петрич вече има изградена мълниезащитна система от най-висок клас! Автосервизът е защитен с мълниеприемник с изпреварващо действие 20 ms, който ще гарантира спокойствие на клиентите и служителите дори при най-силните гръмотевични бури. При монтажът са спазени всички нормативни регламенти за проектиране и изграждане на мълниезащитни системи. Мълниеприемникът с изпреварващо действие е инсталиран в централната част на сградата. Монтиран е върху мачта с дължина 2.5м, която е укрепена на специално изработена основа, устойчива на метеорологични условия. Отвеждането към заземителната уредба е осъществено през два токоотвода! Инсталирани са клеми за изравняване на потенциалите, които ще осигурят нулева потенциална разлика във всяка една точка на металния покрив. На 1.20м. от нивото на терена са инсталирани контролно-измервателни кутии, които ни дават възможност да извършим мониторинг на мълниезащитната уредба във всеки един момент. Контролът се извършва със специалиран тестер! Отчетеното съпротивление на всеки един отделностоящ заземител е под 10 ома, което ни гарантира възможно най-бързо освобождаване заряда на мълния при директно попадение върху мълниезащитната уредба!