АКТИВНА МЪЛНИЕЗАЩТА С МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ IONIFLASH MACH NG 45

                                                                                                              QUALITY IS OUR INSPIRATION!

Екипът на фирма „Диком“ изгради активна мълниезащитна система на индустриален обект на територията на Област Варна. За своята защита клиентите избраха мълниеприемник с изпреварващо действие от най-висок клас, доказан през годините чрез множество тестове в лаборатории и в реална среда, както и в екстремни метеорологични условия и получени сертификати от тестовете доказващи неговата ефективност.

Обектът е защитен с два мълниеприемника IONIFLASH MACH NG 45. Те са монтирани на мачти с височина 5 метра, които са укрепени със специални четириточкови опори - тип „Х образен“ анкер, за да се постигне максимална устойчивост на съоръжението.

Мълниеприемниците са свързани с по два токоотвода към новоизградени заземителни огнища (по две в система - общо четири). Със специализирана апаратура е замерено земното съпротивление на всяко отделно заземително огнище. Стойностите са под 10 ома - отговарящи на нормативните изисквания за активна мълниезащита. На всяка от системите е инсталиран брояч на мълнии IONICOUNT, който също е произведен от фирма France Paratonnerres. Чрез него се отчитат всички директни попадения на мълнии, което дава отлична възможност за постоянен мониторинг и контрол.

                    А добрата грижа за мълниезащитната системата може да ѝ осигури над 35 години надежден експлоатационен живот!