Новоизградена мълниезащитна система вече защитава новостроящ се апартхотел на територията на община Несебър. Инвеститорът заложи на качеството, избирайки мълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASH MACH NG на френската компания France Paratonnerres. За да бъде осигурен необходимият защитен радиус, активният мълниеприемник със заоблен връх от серията IONIFLASH MACH NG е монтиран на горещопоцинкована мачта с височина H=5 m.

Монтажът е изцяло съобразен с разположената на покрива метална конструкция, на която ще бъде инсталирана климатичната инсталация за отопление и охлаждане на сградата. За да се избегнат потенциалните разлики, металната конструкция е заземена.

Неразделна част от една мълниезащитна система е и надеждно изградената заземителна уредба. Поради това че, районът е със силно песъчлива почва и в дълбочина в директен контакт с морска вода, заземителната инсталация е подложена на силно химично въздействие, което води до бърза корозия на металите. Това е причината да бъде изграден заземителен контур около цялата сградата от горещо поцинкована шина, която е изцяло положена в токопроводящ цимент, а избраните заземителни колове Ф 20 с дължина 1.5 м са с медна облицовка. Измереното съпротивление на заземителната инсталация е в пъти под регламентираната норма от 10 ома - в случая 3.91 ома, което ще ни гарантира максимално бързо освобождаване на електрическия заряд, който се генерира от директно попадение на мълния!

Щастливи сме, когато работим с инвеститори, които споделят нашите ценности и изискват за себе си високо качество на закупените материали, професионално изпълнение и експертиза! Това осмисля всичките ни усилия да проучваме, избираме и да даваме най-доброто на нашите клиенти!