Мълниезащита и заземителни уредби! Мълниеприемници с изпреварващо действие!

(+359) 0889-203-305, 0899-155-744, e-mail: office@dikom-varna.com

 • ДИКОМ ООД ПРОЕКТИРА И ИЗГРАЖДА МЪЛНИЕЗАЩИТНИ УРЕДБИ

  На бизнес сгради, жилищни сгради, еднофамилни къщи, хотели, заведения, промишлени и индустриални обекти

Заземителна инсталация

 •   Диком ООД  проектира, изгражда, поддържа и ремонтира всички видове заземителни инсталации. Заземителни инсталации на жилищни и промишлени сгради, външни съоръжения, открити пространства, трансформатори, генератори, фотоволтаични централи, производствени халета и др.

    Инсталира се с цел ограничаване на високото напрежение и отвеждане в земята на големия електрически заряд, който може да възникне при попадение на мълния или комутационни процеси в енергийната система. Заземителните инсталации  ограничават риска от повреди в електрическата инсталация и по този начин защитават хората и оборудването от опасните напрежения. Ограничават разликата в напрежението, което в даден момент може да се появи между металните структури и земята, до възможно най-ниска степен, за да предпази от електричеки удар хората, които се намират в близост.
  Основни компоненти на заземителна уредба
  Набор  от проводници и електроди, намиращи се в земята, както и заземителни проводници които свързват  електродите с елементите които се нуждаят от заземяване.

  Тази уредба включва:

  -    Заземител
  -    Заземителни проводници
  - Защитни проводници (РЕ) и шини за изравняване на потенциалите.

ПОДОБРИТЕЛ ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ - ЗЕВС

 

 • lo-90x90.png
 • lo-135x90.png
 • log-90x90.png
 • log-200x100.png
 • log01-200x100.png
 • log02-200x100.png
 • log03-200x100.png
 • log04-200x100.png
 • log05-200x100.png
 • log1-143x143.png
 • log3-200x100.png