Мълниезащита и заземителни уредби! Мълниеприемници с изпреварващо действие!

(+359) 0889-203-305, 0899-155-744, e-mail: office@dikom-varna.com

 • ДИКОМ ООД ПРОЕКТИРА И ИЗГРАЖДА МЪЛНИЕЗАЩИТНИ УРЕДБИ

  На бизнес сгради, жилищни сгради, еднофамилни къщи, хотели, заведения, промишлени и индустриални обекти

 

Мълниеприемникът с изпреварващо действие (Активен) използва енергията от въздушния кондензатор, образувал се между облака и земната повърхност, в следствие на което изпраща противоположен електрически заряд (възходящ лидер) предварително, поради което срещата между двата заряда се осъществява по далеч от върха на мълниеприемника. Колкото времето на изпреварване (ΔT) е по- голямо, толкова и радиуса на действие на мълниеприемника с изпреварващо действие е по-голямо.
Основен параметър на мълниеприемниците с изпреварващо действие е времето за изпреварване ?T. Фирмата ни предлага пет основни вида:

    Мълниеприемник с изпреварващо действие ΔT 15 µs

    Мълниеприемник с изпреварващо действие ΔT 20 µs
    Мълниеприемник с изпреварващо действие ΔT 25 µs
    Мълниеприемник с изпреварващо действие ΔT 30 µs 

   Мълниеприемник с изпреварващо действие ΔT 40 µs

    Мълниеприемник с изпреварващо действие ΔT 45 µs
    Мълниеприемник с изпреварващо действие ΔT 60 µs

При проектиране на мълниезащитна инсталация с мълниеприемник с изпреварващо действие трябва да се вземат предвид изискванията на Наредба №4/22.12.2010г. за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства. Нормативни стандарти NFC 17.102 2011, UNE 21.186, БДС EN 6230

 

 • lo-90x90.png
 • lo-135x90.png
 • log-90x90.png
 • log-200x100.png
 • log01-200x100.png
 • log02-200x100.png
 • log03-200x100.png
 • log04-200x100.png
 • log05-200x100.png
 • log1-143x143.png
 • log3-200x100.png